黒帯

須藤 元気 Genki Sudo

茶帯

Naoko Sekiguchi
Ken Ozawa

紫帯

Nobuhiko Ito
Jun Sakamoto
Ken Ozawa
Masanori Benny Takahashi
Keiji Kawanishi
Ryota Nagasu
Masashi Takahashi
Ayano Negishima
Motohiko Sato
Masamichi Ochi
Kenichi Ito
Jun Kim
Tsutomu Oishi
Toru Sakuda

青帯

Nobuhiko Ito
Jun Sakamoto
Takao Suzuki
Alex Kimura
Ian Gayton
Ryuichi Tsuruda
Motohiko Sato
Tomonori Morita
Mitsushige Kanaya
Toshio Arai
Jiro Taima
Sousuke Ikejiri
Ryota Nagasu
Toshimichi Iseya
Muneharu Tanaka
Tadashi Sakamoto
Shinya Ogura
Kiyoshi Muto
Katsufumi Hiraishi
Kousuke Nakajima
Morihide Takeuchi
Tomohiro Ishiyama
Naotaka Takada
Yasutaka Namiki
Akihisa Kajigaya
Takumi Sugita
Hitoshi Gujyou
Daisuke Hirayama
Shinya Sato
Kenji Ishizuka